HỢP TÁC XÃ KỲ NHƯ

Hợp tác xã Kỳ Như chuyên cung cấp con giống, chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá thát lát.Nguồn nguyên liệu của HTX Kỳ Như được nhập từ những thành viên HTX nuôi theo quy trình sạch, có kiểm soát và đầu vào ổn định. Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn HACCP.
Xem thêm

Tin tức

Processing...